You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Bilalarm
print icon

For å sette opp alarm i bil må et par ting være på plass

-Simkort som støtter tale

-Alarmnummer til sentral må være skrevet inn i servicemeny

 

1. Sjåfør trykker inne alarmknappen i bil i x antall sekunder (Dette settes opp i servicemenyen, standardinstillingen er 5 sekunder)
2. Booking får en melding om alarm.
3. Booking kan trykke på lytt til bil, da ringer bilen opp alarmnummeret som ligger i serivcemenyen.
4. Booking kan terminere alarmen, VIKTIG at dette ikke gjøres før det har gått 180sek etter at lyttet til bil har blitt aktivert

Feedback
0 out of 0 found this helpful

scroll to top icon