You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Home > Taksameter > X-One > Hva gjør man når flere skal betale
Hva gjør man når flere skal betale
print icon
 

  1. Hvis flere passasjerer skal betale brukes delbetaling

  2. Trykk F1 for å starte takst

  3. Trykk F1 igjen hvis tur er ferdig

  4. Trykk Kunde nederst hvis tur ikke er ferdig men noen skal betale

  5. Trykk på Delbetaling

  6. Tast inn beløp en av kundene skal betal

  7. Trykk OK og velg betalingsform

  8. Trykk kvittering hvis kunden ønsker kvittering

  9. Trykk Kunde nederst hvis flere skal betale

  10. Trykk F1 igjen når betalinger er ferdig

Feedback
3 out of 3 found this helpful

scroll to top icon