You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Home > Baksystem > Zmartbook oppsett
Zmartbook oppsett
print icon

Denne manualen gjelder for versjon 23.3.3 eller nyere

Zmartbook appen kan brukes til bestilling av taxiturer fra en pad.

Padden må være av type Android versjon 9 eller nyere

Appen har forskjellige innstillinger, noen er aktivert automatisk og andre må aktiveres etter hva sentralen ser behov for.

 

 

Under er en beskrivelse av funksjonene i "Autobook" tabellen i Admin programmet med bilder fra hvordan funksjonene ser ut i appen

 

 

SMS link - Her kan man skrive inn en link som kunden vil få sammen med bestillings SMS

 

Book her å nå - Denne er ikke et valg i Admin programmet ved at den alltid står som aktiv. Kontakt support hos TDS (support@tds.as) dersom denne skal fjernes

 

Book frem i tid - Aktiver denne for å la kunden gjøre en forhåndsbooking av en tur

 

Maks. pris - Gir appen mulighet til å akseptere makspris,Når denne er aktiv må turens slutt angis uavhenging om instillingen «Destinasjon» er slått av eller på. Turens slutt må angis som "Adresse" eller "Favoritt" avhenging om instillingen «Favoritter» er slått av/på.

 

Destinasjon - Aktiver denne for å la kunden skrive inn destinasjon til turen. Hvis "Maks.pris" er aktiv så benyttes ikke dette feltet

 

Favoritter - Hvis dette feltet er aktivt så vil appen tilby favoritter som turens slutt. Favoritter kan oppgis med og uten fastpris

Kontakt support hos TDS (support@tds.as) for å legge inn favoritter

 

Egenskaper - Hvis dette feltet er aktiv så kan kunden velge egenskap til bilen eller sjåføren. Kontakt support hos TDS (support@tds.as)

Kontakt support for å legge inn egenskaper / egenskapsgrupper. support@tds.as

 

 

 

Oppsummering - Hvis dette feltet er aktivt så vil appen angi alle bestillingsdetaljer før bestillingen gjennomføres. Her er det også mulighet til å vise estimert rute på kart og sende fri tekst til sjåfør.

 

Slette - Hvis dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å slette en bestilling ved å angi referansenummer.

Hvis identitet er søått på så må bestiller angi sitt telefonnummer og motta en sms med bekreftelse på kanseleringen.

Hvis verifikasjon også er slått på så vil en måtte bekrefte kanselering med en bekreftelsekode.

 

 

Identitet - Hvis dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å angi bestillers identitet med telefon nummer. Dette finnes både i book nå og forhåndsbestilling. Det er en forutsetning for å angi bestillers telefon nummer for å motta SMS med bestillings nummer.

 

 

Bilde - Bilde legges inn ved å trykke browse for så å laste opp et PNG bilde, dette bilde vil vises når "Merkevare" er aktiv

Hvis merkevare er satt på, så forsøker appen å hente bilde fra "Autobook" og "Sentral" tabellene i admin.

Hvis det er 2 bilder så viser appen bildene med 3 sekunders intervall

Hvis det ikke er noen bilder inndatert, eller merkevare er slått av vises TDS logo

 

Merkevare - Hvis dette feltet er aktiv så vil appen vise bilde på forsiden av appen

 

Verifikasjon - Hvis dette feltet er aktivt så vil appen kreve 2 faktor autorisering  med SMS under bestilling og kanselering.

Dette forutsetter at "Identitet" er slått på.

 

Aktiv - Hvis dette feltet er av så vil appen være inaktiv. Dette medfører at appen vil gi informasjon om å kontakte sentralen ved å ringe den

 

 

Funksjonene beskrevet under kan ikke aktiveres selv, dette må TDS aktivere. (Kontakt support hos TDS (support@tds.as)

 

 

Estimert hentetid - Når denne er aktiv vil appen beregne hentetid for "Bestill nå" bookinger. Dette feltet forutsetter at "Oppsumering" er aktiv

 

Estimert pris - Når denne er aktiv så vil appen beregne estimert pris.

Dette feltet forutsetter at "Oppsumering" er aktiv, "Makspris" er aktiv eller at "Destinasjon/Favoritter" er aktiv

 

Estimert rute - Når denne er aktiv  så vil appen beregne estimert tid og distanse for turen.

Dette feltet forutsetter at "Oppsumering" er aktiv, "Makspris" er aktiv eller at "Destinasjon/Favoritter" er aktiv

 

Kart - Når denne er aktiv så vil appen vise start/stopp av turen og vise disse på et kart.

Dette feltet forutsetter at "Oppsumering" er aktiv, "Makspris" er aktiv eller at "Destinasjon/Favoritter" er aktiv

 

 

Notat - Når denne er aktiv vil kunde få mulighet til å skrive fritekst til sjåfør i oppsummeringsbilde.

Dette feltet forutsetter at "Oppsumering" er aktiv

 

Utskrift - Når denne er aktiv så vil appen gi mulighet til å skrive ut bestillingsreferanse til skriver

 

Tale - Når denne er aktiv så vil appen gi mulighet til å ringe sentralen. Dette vil kunne fungere for nettbrett med talemulighet

 

Bestilling av tur:

 

Etter at en bestilling er gjennomført får kunde en referansenummer

 

 

En SMS melding til blir sent med referansenummer dersom "Identitet" er slått på. Dersom baksystemet er satt opp med SMS notifications for 'bil er på vei' og/eller 'bil er fremme' så vil dette også angis i denne SMS meldingen

 

Hvis det oppstår en feil med selve bookingen så har kunden 3 forsøk i bestillingsbilde før appen gir opp å går til startsiden

 

Når kunde er midt i en bestillingsprosess og forlater den uten å fullføre, så går appen automatisk tilbake til startsiden etter 3 minutter

Dette gjelder alle bilder i appen

Feedback
2 out of 2 found this helpful

scroll to top icon