You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Home > Baksystem > Eierapp oppsett
Eierapp oppsett
print icon

Denne manualen gjelder for versjon 23.7.1 eller nyere

Appen kan per dags dato bare brukes på Android mobiler (15/09/2023)

Eierappen gir eiere en bedre oversikt over sine biler

Per i dag er det TDS som må legge inn eieren

 

Under er en beskrivelse av funksjonene i "Eier" tabellen i Adminprogrammet med bilder fra hvordan funksjonene ser ut i appen

 

 

Appens meny

 

I flere av funksjonene kan man skru av og på tidsrom for informasjonen som skal vises

 

For å velge vogner/sjåfører må man huke av på venstresiden og så sveipe til venstre. Flere kan markeres samtidig

 

Monitor - Vogner - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise alle vogner som tilhører eieren. Og gir en oversikt over status til vognen (Liste og på kart)

 

Sveip til venstre på vogn for å se kjøretøy på kart.

 

Alarm - Alarmer - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise alle vogner til eier som er i alarm. (Liste og på kart)

 

Meldinger - Melding - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å sende meldinger til eierens Vogner / Sjåfører

 

Turer - Turer - Når dette feltet er aktivt så kan en se antall turer som er kjørt av hver bil (Ligger ikke i admin per i dag)

 

Skift - Skift Beløp - Når dette feltet er aktivt så kan en se beløp innkjørt, Kontant/Kreditt (Ligger ikke i admin per i dag)

 

Svar-Historikk - Svarmønster - Når dette feltet er satt så kan en se antall turtilbud besvart (Ja / Nei / Timeout / Ingen kontakt)

 

Hastighet - Kjøremønster - Når dette feltet er satt så kan en se kjøremønster

 

Døgninndeling - Tidsrom - Når dette feltet er aktivt så kan en se turenes fordeling (Dag / Natt / Kveld)

 

Miljøfunksjon - Miljø- Når dette feltet er satt så kan en se miljøutslipp (CO2/nox)

 

Verifikasjon - Når dette feltet er aktivt så vil appen kreve 2 faktor autorisjon med SMS under pålogging

 

Merkevare - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å hente bilde fra sentral tabellen og benytte dette

 

Data legges inn fra app, ingen funksjon for å slå av/på

 

Bilde - Feltet bilde i eier tabellen benyttes av appen for at eier kan ta bilda av seg selv og laste dette opp til baksystemet.

Feltet bilde i vogn tabellen benyttes av appen for at eier kan ta bilde av sine biler og laste dette opp til baksystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback
0 out of 0 found this helpful

scroll to top icon