You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Home > Baksystem > Sjåførapp oppsett
Sjåførapp oppsett
print icon

Denne manualen gjelder for versjon 23.6.6 eller nyere

Sjåførappen brukes til akseptering og plukking av turer sendt fra sentral, med andre diverse funksjoner

Appen har forskjellige instillinger, noen er aktivert automatisk og andre må aktiveres etter hva sentralen/sjåføren ser behov for.

 

For at sjåførappen skal fungere må følgene være på plass

- Sentral må ha satt opp at det er mulig for sjåfør å bruke sjåførappen

- Mobilnummer til sjåføren må være inndatert av sentral i "Sjåfør" tabellen i admin programmet

- Taksameter må være pålogget med riktig sjåfør- og mobilnummer

- Logg på appen med riktig mobilnummer

 

 

Under er en beskrivelse av funksjonene i "Sjåfør" tabellen i Adminprogrammet med bilder fra hvordan funksjonene ser ut i appen

 

 

Merkevare - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise bilde som lages på sentralen, dette bilde vil vises under innlogging. 

Her brukes "Marriot"

 

Utvidet Varsling - Det er mulig å markere "Utvidet Varsling". Når dette aktiveres før man logger inn så vil turtilbud angis med en utvidet alarmlyd og vibrere dersom telefonen støtter dette og er aktivert. Enkelte android versjoner krever at en aksepterer at appen kjører i bakgrunnsmodus.

 

Appens meny

 

Hotspots - Når dette feltet er aktivt så vil appen vise hotspots

 

Turlister - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise turlister som sentralen har definert.

 

Tursvar - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å svare aksepter eller avvis på turtilbud.

Når et turtilbud ikke lenger er tiljengelig så vil det automatisk fjernes fra appen.

Turtilbud i app vil vises med en forsinkelse på 10 sekunder i forhold til bil.

En kan sveipe til venstre over turtilbud for å se Hente og leveringsadresse dersom de er oppgitt på turen

 

Meldinger - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise meldingene som taksameteret har mottatt.

 

Flytider - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise flytider. Man velger flyplass ved hjelp av "Søk"

 

 

Verifikasjon - Når dette feltet er aktivt så vil appen kreve 2 faktor autorisasjon med SMS under pålogging. Man vil motta en sms med kode etter å ha trykket på logg inn knappen

 

Plukkliste - Når dette feltet er aktivt så vil "Plukk tur" være aktivert, appen gir da mulighet til å ta en tur som ligger åpent fra sentralen.

 

Valuta - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å beregne mellom Kr og USD/Euro

Denne funksjonen baserer seg på at det finnes data i tabellen "Taxiappvaluta".

 

Pris - Når dette feltet er satt så vil appen gi mulighet til å beregne en pris.

Den beregner pris fra nåværende adresse, til adresse, tid/dato og eventuelle egenskaper. Dette forutsetter at sentralen har inndatert "Tilbud" modulen i admin

 

Begivenhet - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise arrangementer (Konserter / Teater / Aktiviteter o.s.v)

Denne funksjonen baserer seg på Ticketmaster, så ikke alle arrangementer vil bli vist her. Man kan sveipe til venstre over valgt arrangement og se denne på et kart hvis det er angitt kordinater fra arrangementet.

 

Lokasjon - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å beregne estimert tid bilen bruker til angitt adresse

 

 

Funksjonene beskrevet under kan ikke aktiveres selv, dette må TDS aktivere. (Kontakt support hos TDS (support@tds.as)

 

Trafikkoversikt - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise trafikkoversikt. Trafikkoversikten gir samme informasjon som på taxameteret med lik fargekode

 

Togtider - Når dette feltet er aktivt så vil appen gi mulighet til å vise togtider

 

Trafikk - Når dette feltet er satt så vil appen gi mulighet til å hente veihendelser (Ulykker, stengte veier osv..) samt kjøreforhold fra statens vegvesen

 

Bilde - Når dette er aktivt kan sjåføren ta bilde av seg selv og laste det opp til baksystemet

Feedback
1 out of 1 found this helpful

scroll to top icon