You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Home > Baksystem > Hvordan logge inn på sjåførapp?
Hvordan logge inn på sjåførapp?
print icon

For å logge inn på sjåførappen må et par ting være klart

 

-Sentral må ha aktivert sjåførappen

-Det må være opprettet en bruker med riktig sjåførnummer (Dette gjøres av TDS)

-Tlf nummer må være skrevet inn på "sjåfør"-tabellen i adminprogrammet på riktig bruker

-Taksameteret må være pålogget med dette Tlf nummeret

 

 

Feedback
0 out of 0 found this helpful

scroll to top icon